امروز سـه شـنبه، ۳۰ مـــرداد ۱۳۹۷

نقل قول

عبدالله بن سنان می‌گوید از امام صادق‌(ع) پرسیدم ملائکه بالاترند یا فرزندان آدم؟ آن حضرت در جواب سخن امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب‌(ع) را نقل فرمود:
خداوند در فرشتگان عقل بدون شهوت قرار داد و در حیوان شهوت بدون عقل و در انسان عقل همراه با شهوت؛ پس اگر عقل انسان بر شهوتش پیروز گردد او از ملائکه برتر است و اگر شهوتش بر عقل او پیروز گردد او از حیوان فروتر و پست تر است. وسائل الشیعة، ج ۱۵، ص ۲۰۹
تيـرمرداد ۱۳۹۷شهريور
شنبهيکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه

۱

23

۲

24

۳

25

۴

26

۵

27

۶

28

۷

29

۸

30

۹

31

۱۰

1

۱۱

2

۱۲

3

۱۳

4

۱۴

5

۱۵

6

۱۶

7

۱۷

8

۱۸

9

۱۹

10

۲۰

11

۲۱

12

۲۲

13

۲۳

14

۲۴

15

۲۵

16

۲۶

17

۲۷

18

۲۸

19

۲۹

20

۳۰

21

۳۱

22

به زودی تبدیل تاریخ میلادی و شمسی نیز اضافه خواهد شد.

مناسبت‌های مـــرداد

نمایش همه
  • ۳۰ مرداد
    • روز عرفه
  • ۳۱ مرداد
    • عید سعید قربان