امروز يکشـنبه، ۱ مـــهر ۱۳۹۷

نقل قول

انسان به راستی نیرومند، هرگز درد و رنج نمی‌آفریند، بلکه چون زرتشت پیامبر، چنان از نیرو و فرزانگی لبریز می‌شود که آن را سخاوتمندانه به دیگران پیشکش می‌کند. این پیشکشی، حاصل فراوانی شخصی است، نه ترحم، که خود نوعی تحقیر است.
شهريورمهر ۱۳۹۷آبان
شنبهيکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه

۱

23

۲

24

۳

25

۴

26

۵

27

۶

28

۷

29

۸

30

۹

1

۱۰

2

۱۱

3

۱۲

4

۱۳

5

۱۴

6

۱۵

7

۱۶

8

۱۷

9

۱۸

10

۱۹

11

۲۰

12

۲۱

13

۲۲

14

۲۳

15

۲۴

16

۲۵

17

۲۶

18

۲۷

19

۲۸

20

۲۹

21

۳۰

22

به زودی تبدیل تاریخ میلادی و شمسی نیز اضافه خواهد شد.

مناسبت‌های مـــهر

 • ۱ مهر
  • شهادت امام زین العابدین علیه السلام
 • ۵ مهر
  • روز جهانی جهانگردی
 • ۷ مهر
  • روز آتش نشانی و ایمنی
 • ۸ مهر
  • روزبزرگداشت مولوی
  • روز جهانی ناشنوایان
  • روز جهانی ترجمه و مترجم
 • ۱۳ مهر
  • روز نیروی انتظامی
 • ۱۴ مهر
  • روز دامپزشکی
 • ۱۶ مهر
  • مهر روز،جشن مهرگان
  • روز جهانی کودک
 • ۱۷ مهر
  • روز جهانی پست
 • ۲۰ مهر
  • روز بزرگداشت حافظ
 • ۲۱ مهر
  • جشن پیروزی کاوه و فریدون
 • ۲۲ مهر
  • ولادت امام محمد باقر علیه السلام
  • روز جهانی استاندارد
 • ۲۳ مهر
  • روز جهانی عصای سفید
 • ۲۵ مهر
  • روز جهانی ریشه کنی فقر
 • ۲۶ مهر
  • روز تربیت بدنی و ورزش
  • ولادت امام موسی کاظم علیه السلام