تاریخ شمسی در ASP.NET

تاریخ شمسی را مثل آب خوردن به وب‌سایت خود اضافه کنید!

تاریخ شمسی

تاریخ شمسی در ASP.NET GridView
کنترل تاریخ شمسی Persian Date یک کامپوننت مستقل است که به جعبه ابزار Visual Studio اضافه می‌شود. کنترل تاریخ شمسی به صورت خودکار تاریخ میلادی را به تاریخ شمسی تبدیل و نمایش می‌دهد. می‌توانید اینجا ببینید.

تقویم شمسی ASP.NET

تقویم شمسی/فارسی در ASP.NET
همان کنترل تقویم Calendar در جعبه ابزار Visual Studio است که تقویم فارسی به آن اضافه شده است. اینجا ببینید.

برچسب فارسی

نمایش اعداد فارسی در ASP.NET
همان کنترل برچسب Label در جعبه ابزار Visual Studio است که برای نوشته‌ها، اعداد، محاسبات ریاضی، قیمت و پول رایج در وب فارسی بهبود یافته است. اینجا ببینید.
ما به سختی در حال آماده سازی کنترل‌های فارسی برای انتشار به‌صورت متن باز هستیم، این کار نیازمند اعمال تغییراتی اساسی از جمله حذف لایسنس‌های موجود در آن است. می توانید در گوگل پلاس یا توئیتر و حتی دنبال کنید.